Ginsenoside Rg3 protects heart against isoproterenol-induced myocardial infarction by activating AMPK mediated autophagy

Gui-Zhi Sun, Fan-Ji Meng, Huai-Qiu Cai, Xue-Bo Diao, Bo Zhang, Xiu-Ping Bai