Pyrroloquinoline quinone can prevent chronic heart failure by regulating mitochondrial function

Xuan Xu, Chu Chen, Wen-Jiang Lu, Yi-Ling Su, Jia-Yu Shi, Yu-Chen Liu, Li Wang, Chen-Xi Xiao, Xiang Wu, Qi Lu