An analysis of the correlation between the human apolipoprotein E gene polymorphism and lipoprotein-associated phospholipase A2

Wei-Guo Yin, Peng Zhou, Xiao-Hong Zhou, Yan-Mei Liu, Chen Chen, Shu-Xia Xuan, Bin Cheng, Jin-Duan Lin, Ling-Qing Xu