Evaluating the cost-effectiveness of catheter ablation of atrial fibrillation

Chukwuemeka Daniel Iroegbu, Wangping Chen, Xun Wu, Luo Cheng, Hao Zhang, Ming Wu, Yuan Zhao, Li Ming Liu, Jinfu Yang