Association between platelet count and the risk of bleeding among patients with nonvalvular atrial fibrillation taking dabigatran after radiofrequency ablation: a cohort study

Yurong Xiong, Wei Zhou, Minghui Li, Tao Wang, Xiao Huang, Huihui Bao, Xiaoshu Cheng