Vol 12, No 3 (June 2022): Cardiovascular Diagnosis and Therapy

Review Article

Normothermic frozen elephant trunk: our experience and literature review
Pietro Giorgio Malvindi, Jacopo Alfonsi, Paolo Berretta, Mariano Cefarelli, Emanuele Gatta, Marco Di Eusanio
Downstream thoracic endovascular aortic repair following the frozen elephant trunk procedure
Maximilian Kreibich, Tim Berger, Tim Walter, Paul Potratz, Philipp Discher, Stoyan Kondov, Friedhelm Beyersdorf, Matthias Siepe, Roman Gottardi, Martin Czerny, Bartosz Rylski

Original Article

Detection of early signs of right ventricular systolic impairment in unoperated Ebstein’s anomaly by cardiac magnetic resonance feature tracking
Francesca Baessato, Claudia Furtmüller, Nerejda Shehu, Irene Ferrari, Bettina Reich, Nicole Nagdyman, Stefan Martinoff, Heiko Stern, Peter Ewert, Christian Meierhofer
TXNIP knockout improves cardiac function after myocardial infarction by promoting angiogenesis and reducing cardiomyocyte apoptosis
Jin Wang, Xue-Jiao Wang, Yan Zhang, Wen-Juan Shi, Zhan-Dong Lei, Xiang-Ying Jiao
Dual energy CT based scoring in chronic thromboembolic pulmonary hypertension and correlation with clinical and hemodynamic parameters: a retrospective cross-sectional study
Mostafa Abozeed, Sofija Conic, Jennifer Bullen, Alain Rizk, Mnahi Bin Saeedan, Wadih Karim, Gustavo A. Heresi, Rahul D. Renapurkar
Diagnostic performance of quantitative flow ratio, non-hyperaemic pressure indices and fractional flow reserve for the assessment of coronary lesions in severe aortic stenosis
Cameron Dowling, Michael Michail, Jun Michael Zhang, Andrea Comella, Udit Thakur, Robert Gooley, Liam McCormick, Adam J. Brown, Dennis T. L. Wong
MicroRNA-155 inhibition attenuates myocardial infarction-induced connexin 43 degradation in cardiomyocytes by reducing pro-inflammatory macrophage activation
Hai-Tao Yang, Li-Li Li, Song-Nan Li, Jin-Tao Wu, Ke Chen, Wei-Feng Song, Guo-Bao Zhang, Ji-Fang Ma, Hai-Xia Fu, Sheng Cao, Chuan-Yu Gao, Juan Hu
Downregulation of interleukin-1 beta via Jmjd3 inhibition improves post-myocardial infarction depression
Xian’e Tang, Ruhui Liu, Youyang Zhang, Lingfeng Zhu, Weiqi Shi, Yongmei Shan, Shihao Wu, Yuhang Li, Guanghui Liu, Wenlin Ma
Impact of intracoronary reteplase during primary percutaneous coronary intervention on infarct size in large anterior myocardial infarction: rationale and design of the RECOVER II trial
Dong Huang, Yuanji Ma, Hongxian Wu, Xin Zhong, Wei Gao, Jun Zhou, Juying Qian, Junbo Ge
AKT-mTOR signaling-mediated rescue of PRKAG2 R302Q mutant-induced familial hypertrophic cardiomyopathy by treatment with β-adrenergic receptor (β-AR) blocker metoprolol
Jian Zhuo, Haihua Geng, Xiaohui Wu, Mengkang Fan, Hongzhuan Sheng, Jian Yao
Stent dislodgement force of drug-eluting coronary stents: a bench test
Kyoung-Woo Seo, Hyoung-Mo Yang, Hong-Seok Lim, Myeong-Ho Yoon
Comparing patient outcomes following minimally invasive coronary artery bypass grafting surgery vs. coronary artery bypass grafting: a single-center retrospective cohort study
Lin Liang, Xiaolong Ma, Qingyu Kong, Wei Xiao, Jiaji Liu, Liqun Chi, Junming Zhu