Vol 10, No 5 (October 2020): Cardiovascular Diagnosis and Therapy

Original Article

Comparison of clinical outcomes between robotic and thoracoscopic mitral valve repair
Shixiong Wei, Xin Zhang, Huimin Cui, Lin Zhang, Zhiyun Gong, Lianggang Li, Tong Ren, Changqing Gao, Shengli Jiang
Association between platelet count and the risk of bleeding among patients with nonvalvular atrial fibrillation taking dabigatran after radiofrequency ablation: a cohort study
Yurong Xiong, Wei Zhou, Minghui Li, Tao Wang, Xiao Huang, Huihui Bao, Xiaoshu Cheng
Combination of serum TIMP-3, CA125, and NT-proBNP in predicting ventricular remodeling in patients with heart failure following acute myocardial infarction
Yue-Tao Xie, Yi Dang, Fei-Fei Zhang, Qian-Hui Zhang, Hai-Bo Wu, Guang Liu
A randomized controlled trial of brain and heart health manager-led mHealth secondary stroke prevention
Shasha Wang, Ying Li, Jishu Tian, Xiaoqiong Peng, Ling Yi, Cuiping Du, Changmei Feng, Chunmei Liu, Rong Deng, Xianju Liang
Evaluating the cost-effectiveness of catheter ablation of atrial fibrillation
Chukwuemeka Daniel Iroegbu, Wangping Chen, Xun Wu, Luo Cheng, Hao Zhang, Ming Wu, Yuan Zhao, Li Ming Liu, Jinfu Yang
Current status on the ability of the elderly in rural China: implications for future nursing and policy
Hua Jiang, Lanfang Liu, Tao Liu, Shuihua Zhu, Lili Hou
Exploring biomarkers and therapeutic targets for pressure overload induced heart failure based on microarray data
Yongli He, Zhe Feng, Jianjun Lu, Rui Wang, Cheng Huang, Yingling Zhou
The incidence, prevalence, and survival rate of thromboangiitis obliterans in Korea: a retrospective population-based study
Bareun Choi, Shin Yi Jang, Seong-Kyong Kim, Nari Kim, Kyeongsug Kim, Dong Kyu Kim
The pro-apoptosis and pro-inflammation role of LncRNA HIF1A-AS1 in Coxsackievirus B3-induced myocarditis via targeting miR-138
Huili Cao, Bin Yang, Yajing Zhao, Xingqiang Deng, Xiaoyu Shen
Comparison of three-dimensional quantitative coronary angiography and intravascular ultrasound for detecting functionally significant coronary lesions
Jooho Lee, Kyoung-Woo Seo, Hyoung-Mo Yang, Hong-Seok Lim, Byoung-Joo Choi, So-Yeon Choi, Seung-Jae Tahk, Myeong-Ho Yoon
Prevalence and predictors associated with in-hospital mortality in acute ST segment elevation myocardial infarction after reperfusion therapy in developing country
Chorchana Wichian, Thotsaporn Morasert, Thanapon Nilmoje, Ply Chichareon
A new method of culturing rat bone marrow endothelial progenitor cells in vitro
Zhaohong Kong, Meixin Chen, Jian Jiang, Jiang Zhu, Yumin Liu
Left ventricular ischemia in pre-capillary pulmonary hypertension: a cardiovascular magnetic resonance study
Karthigesh Sree Raman, Ranjit Shah, Michael Stokes, Angela Walls, Richard J. Woodman, Rajiv Ananthakrishna, Jennifer G. Walker, Susanna Proudman, Peter M. Steele, Carmine G. De Pasquale, David S. Celermajer, Joseph B. Selvanayagam
Anti-FXa-IIa activity test in Asian and its potential role for drug adherence evaluation in patients with direct oral anticoagulants: a nationwide multi-center synchronization study
Zhiyan Liu, Qiufen Xie, Qian Xiang, Hanxu Zhang, Guangyan Mu, Zinan Zhao, Taotao Hu, Tingting Wu, Na Wang, Jinhua Zhang, Yan Qian, Shuang Zhou, Zining Wang, Jie Jiang, Yatong Zhang, Hongtao Song, Yimin Cui
Acute cardiac injury in adult hospitalized COVID-19 patients in Zhuhai, China
Lizi Jin, Wenyi Tang, Lizheng Song, Liyun Luo, Zhijuan Zhou, Xiuwu Fan, Jinyou Zhang, Niujian Wu, Kan Liu, Jian Chen
A machine learning-based approach for the prediction of periprocedural myocardial infarction by using routine data
Yao Wang, Kangjun Zhu, Ya Li, Qingbo Lv, Guosheng Fu, Wenbin Zhang
Combined use of cardiopulmonary ultrasound in the diagnosis of pulmonary edema in patients with heart failure: a retrospective analysis
Mengjun Shen, Hongwei Chen, Yang Cong

Letter to the Editor

Can COVID19 trigger the plaque vulnerability—a Kounis syndrome warning for “asymptomatic subjects”
Luca Saba, Clara Gerosa, Max Wintermark, Ulf Hedin, Daniela Fanni, Jasjit S. Suri, Antonella Balestrieri, Gavino Faa

Editorial on Intracoronary Imaging1

Intracoronary imaging
Dennis T. L. Wong

Review Article on Intracoronary Imaging1

Fundamentals and role of intravascular ultrasound in percutaneous coronary intervention
James Xu, Sidney Lo
The role of intravascular ultrasound in percutaneous coronary intervention of complex coronary lesions
Yuvaraj Malaiapan, Michael Leung, Anthony J. White
Optical coherence tomography: fundamentals and clinical utility
Vijayakumar Subban, Owen Christopher Raffel
How can optical coherence tomography be used to optimize percutaneous coronary intervention?
Benoit Guillon, Hélène Tauzin, Fiona Ecarnot, Nicolas Meneveau
When to use intravascular ultrasound or optical coherence tomography during percutaneous coronary intervention?
Vinayak Nagaraja, Ankur Kalra, Rishi Puri
The assessment of intermediate coronary lesions using intracoronary imaging
Jason Nogic, Hamish Prosser, Joseph O’Brien, Udit Thakur, Kean Soon, George Proimos, Adam J. Brown
In vivo imaging of vulnerable plaque with intravascular modalities: its advantages and limitations
Satoshi Kitahara, Yu Kataoka, Hiroki Sugane, Fumiyuki Otsuka, Yasuhide Asaumi, Teruo Noguchi, Satoshi Yasuda
The role of intracoronary imaging in translational research
Nicholas J. Montarello, Adam J. Nelson, Johan Verjans, Stephen J. Nicholls, Peter J. Psaltis
Intracoronary near-infrared spectroscopy—role and clinical applications
Stephen E. Wilkinson, Ryan D. Madder

Editorial on Right Ventricular Dysfunction2

Getting to the bottom of right heart failure
Martin Koestenberger, Harm-Jan Bogaard, Georg Hansmann

Review Article on Right Ventricular Dysfunction2

Molecular mechanisms of right ventricular dysfunction in pulmonary arterial hypertension: focus on the coronary vasculature, sex hormones, and glucose/lipid metabolism
Vineet Agrawal, Tim Lahm, Georg Hansmann, Anna R. Hemnes
Left ventricular dysfunction in heart failure with preserved ejection fraction—molecular mechanisms and impact on right ventricular function
Frank R. Heinzel, Niklas Hegemann, Felix Hohendanner, Uwe Primessnig, Jana Grune, Florian Blaschke, Rudolf A. de Boer, Burkert Pieske, Gabriele G. Schiattarella, Wolfgang M. Kuebler
Animal models of right heart failure
Asger Andersen, Diederik E. van der Feen, Stine Andersen, Jacob Gammelgaard Schultz, Georg Hansmann, Harm Jan Bogaard
Mechanics of right ventricular dysfunction in pulmonary arterial hypertension and heart failure with preserved ejection fraction
Roberto J. Bernardo, Francois Haddad, Etienne J. Couture, Georg Hansmann, Vinicio A. de Jesus Perez, André Y. Denault, Frances S. de Man, Myriam Amsallem
Update on noninvasive imaging of right ventricle dysfunction in pulmonary hypertension
Uyen Truong, Katharina Meinel, Francois Haddad, Martin Koestenberger, Jørn Carlsen, Dunbar Ivy, Pei-Ni Jone
Diagnosis and treatment of right ventricular dysfunction in congenital heart disease
Béatrice Santens, Alexander Van De Bruaene, Pieter De Meester, Michele D’Alto, Sushma Reddy, Daniel Bernstein, Martin Koestenberger, Georg Hansmann, Werner Budts
Right ventricular dysfunction and long-term risk of death
Jason L. Sanders, Martin Koestenberger, Stephan Rosenkranz, Bradley A. Maron
Treatment of right ventricular dysfunction and heart failure in pulmonary arterial hypertension
Chakradhari Inampudi, Ryan J. Tedford, Anna R. Hemnes, Georg Hansmann, Harm-Jan Bogaard, Martin Koestenberger, Irene Marthe Lang, Evan L. Brittain

Original Article on Right Ventricular Dysfunction2

Safety and efficacy of the endothelin receptor antagonist macitentan in pediatric pulmonary hypertension
Sabrina Schweintzger, Martin Koestenberger, Axel Schlagenhauf, Gernot Grangl, Ante Burmas, Stefan Kurath-Koller, Mirjam Pocivalnik, Hannes Sallmon, Daniela Baumgartner, Georg Hansmann, Andreas Gamillscheg

Review Article on Right Ventricular Dysfunction2

Cardiac multi-scale investigation of the right and left ventricle ex vivo: a review
Hector Dejea, Anne Bonnin, Andrew C. Cook, Patricia Garcia-Canadilla

Review Article on Right Ventricular Dysfunction2

Emerging therapies for right ventricular dysfunction and failure
Anna Klinke, Torben Schubert, Marion Müller, Ekaterina Legchenko, Jason G. E. Zelt, Tsukasa Shimauchi, L. Christian Napp, Alexander M. K. Rothman, Sébastien Bonnet, Duncan J. Stewart, Georg Hansmann, Volker Rudolph

Disclosure:

1. The series “Intracoronary Imaging” was commissioned by the editorial office, Cardiovascular Diagnosis and Therapy without any sponsorship or funding. Dennis T. L. Wong served as the unpaid Guest Editor for the series.

2. The series “Right Ventricular Dysfunction” was commissioned by the editorial office, Cardiovascular Diagnosis and Therapy without any sponsorship or funding. Martin Koestenberger, Harm Jan Bogaard and Georg Hansmann served as the unpaid Guest Editors for the series.

3. The series “Arts and Medicine” was commissioned by the editorial office, Cardiovascular Diagnosis and Therapy without any sponsorship or funding.